เพชรบูรณ์ให้การรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

       วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสนธยา  ถุงคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ  เป็นประธานประชุมคณะทำงานตัดสินใจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) โดยมี คณะทำงานเข้าร่วมประชุมพิจารณา  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์   ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 

      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มียุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและอาหาร ทั้งที่ส่งออกและบริโภคภายในประเทศให้มีมาตรฐานความปลอดภัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงดำเนินโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q โดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ   จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองโครงการร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q  ในปี 2564  ได้มีการตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จำนวน 32 ร้าน แบ่งเป็นการตรวจติดตาม 25 ร้าน และต่ออายุ 7 ร้าน  ในส่วนของโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q มีการตรวจติดตาม 18 ร้าน แบ่งเป็นการตรวจติดตาม 12 ร้าน และต่ออายุ 6 ร้าน

     สำหรับการดำเนินการในปี 2565 มีร้านสมัครเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q  จำนวน  3 ร้าน ประกอบด้วย 1.ร้านกัสโซ ในรายการอาหาร หมูสามชั้นทอด ยำเห็ดรวม ไก่ทอด ข้าวผัด   2.ร้านต้นน้ำคาเฟ่  ในรายการอาหาร ปีกไก่ทอด สเต็กหมู สามชั้นทอดน้ำปลา ไข่เจียวหมูสับ  ยำเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจิ  และ 3.สวนอาหารบ้านบุญพน ในรายการอาหาร ปีกไก่ทอด+ผักสลัด ข้าวผัดไข่ ยำเห็ดเข็มทอง ผัดเห็ดเข็มทองน้ำมันหอย และผัดวอเตอร์เครส  โดยคณะทำงานได้มีมติอนุมัติทั้ง 3 ร้าน ในทุกเมนูให้ผ่านการรับรอง และจะมีการมอบป้าย Q ต่อไป  สำหรับในส่วนโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ ในปี 2565 มีสถานที่จำหน่ายใหม่เพิ่ม 2 ร้าน ประกอบด้วยร้าน น.ส.กัญจมาศ แก้วจินดา ตลาดสดเทศบาลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่  จำหน่ายเห็ดเข็มทอง เนื้อหมูอนามัย และร้านนายจรัญ เมืองเจริญ  ตลาดสดรัตนชัย อำเภอหนองไผ่ จำหน่าย เห็ดเข็มทอง เนื้อหมูอนามัย ไข่สด และ ชิ้นส่วนเป็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :