กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาชน 4 ตำบลในอำเภอเขาค้อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกร้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินให้เป็นพื้นที่ธนารักษ์

          2 มีนาคม 2566 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มมวลชนชาวอำเภอเขาค้อ ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชาวบ้านในเขตพื้นที่ 4 ตำบลประกอบด้วย ต.เขาค้อ ต.สะเดาะพง ต.ริมสีม่วง ต.หนองแม่นา   จำนวนกว่า  500 คน  นำโดยนายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ กำนันตำบลเขาค้อและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  อ.เขาค้อ   เข้ายื่นหนังสือถึง นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ สนับสนุนให้พื้นที่ 4 ตำบลของอ.เขาค้อเป็นพื้นที่ธนารักษ์
           โดยการยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ 4 ตำบลเช่น การก่อสร้างถนน ไฟฟ้าระบบประปา เป็นต้น,  ขอสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่อำเภอเขาค้อ โดยประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ธนารักษ์ตามมติเสียงส่วนใหญ่ของราษฎรในพื้นที่ 4 ตำบล และชาวอำเภอเขาค้อทั้ง 4 ตำบล  และ ขอแสดงจุดยืน และเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ชาวอำเภอเขาค้อ
            นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวว่า  สิ่งที่ชาวอำเภอเขาค้อมายื่นข้อเรียกร้องในวันนี้เป็นสิ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการอยู่แล้ว และได้ดำเนินการมาหลายปี  เรื่องการขอพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค จะเกี่ยวข้องกับการขอใช้พื้นที่  ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการต่างๆ  จะเข้าไปดำเนินการ จะต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ ซึ่งอาจจะล่าช้า และติดขัด    ทางจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้หาแนวทางแก้ไข โดยผลักดันให้ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ธนารักษ์ เพื่อให้หลุดจากกฎหมายป่าไม้ในเบื้องต้น  การดำเนินการต่างๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรค ก็จะกลับมาอยู่ในอำนาจของกรมธนารักษ์  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และธนารักษ์จังหวัด จะมีอำนาจในการอนุญาต ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้อยู่ในการดูแลของรัฐบาลแล้ว และคิดว่ารัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กว่า 10,000 คน  ซึ่งเป็นปัญหามา 30-40 ปี ให้ได้รับการแก้ไข
               ทั้งนี้พื้นที่ 4 ตำบลของ อ เขาค้อ เดิมทหารได้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากเกิดสมรภูมิเขาค้อขึ้น และมีการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่และที่ทำกิน ให้แก่ราษฎรอาสาสมัคร(รอส.) แต่ภายหลังที่ดินถูกซื้อขายเปลี่ยนมือโดยมีนายทุนเข้าครอบครอง กระทั่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจับกุม ต่อมาปี 2562 กองทัพภาคที่ 3 ได้ส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่กรมป่าไม้ จนทำให้มีการจัดระเบียบการใช้ที่ดินเกิดขึ้น 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar