จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

           2 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม

          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบ การถวายพระราชสมัญญา"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือของช่างของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพฯ ใต้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2531 ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพฯ และทรงมีพระราชดำรัสดังกล่าว แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อแรงงานไทย และทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งพระองค์ทรงมีปรีชาสามารถทางด้านการช่างเป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างชัดแจ้ง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar